Nyinflyttad

Namnskylt och nycklar

 

Efter inflyttning så ska du ordna med din namnskylt på dörren. Du vänder dig till Låsborgen , Heleneborgsgatan 13. Kostnaden står du själv för. Vill du beställa fler nyckel”taggar” till din lägenhet så hjälper Låsborgen också till.

Vid inflyttningen så skall alla taggar raderas och läggas in på nytt för att säkerhetsställa att inga taggar behålls av tidigare ägare. Maila styrelsen för att genomföra detta.

Du behöver visa legitimation och den senaste avgiftsavin. För att koda taggarna till gemensamma utrymmen vänder du dig till styrelsen. Ditt lägenhetslås administrerar du själv. 

 

Kontaktinformation

Vi behöver dina kontaktuppgifter, e-mail osv. för att ange ditt namn på tavlan i entrén och på porttelefonen. Vi kan även behöva nå dig vid eventuell skada, t.ex vattenläckage, om du inte är hemma. Här finns även möjlighet att anmäla intresse för garageplats.

Maila styrelsen ditt namn, telefonnummer, epost och lägenhetsnummer, meddela också om du vill ställa dig i kö för garageplats.

El-abonnemang

Det är Ellevio som äger elnätet och du måste således teckna elavtal med dem, el-leverantör väljer du sedan fritt.

Gas-abonnemang

Det är Stockholm Gas som levererar stadsgas till vår fastighet. Gas-leverantör kan du välja fritt(i nuläget finns bara en leverantör som också är Stockholm Gas)

Försäkring

Se till att du har kompletterat din hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg.