Kontakt

Styrelsen kommunicerar till medlemmarna via denna hemsida och via de elektroniska informationstavlorna som finns på flera ställen i huset, samt genom uppsatta anslag i trapphuset.

BRF Lorensbergsgatan

För post:
Brf Lorensbergsgatan
Nabo 1645
FE 617
107 76 Stockholm

För E-post:
E-post: styrelsen@lorensbergsgatan.se

Styrelsen behandlar alla frågor senast på nästkommande styrelsemöte som hålls 1ggr/månad. Detta gäller naturligtvis inte akuta ärenden som behandlas så fort som möjligt.

För leverantörsfakturor:

Brf Lorensbergsgatan
Nabo 1645, FE 258
105 69 Stockholm

Fastighetsskötare, Felanmälan
AB Energibevakning
Felanmälan
Tel: 08-647 66 10 (vardagar 7-16)
E-post: helpme@energibevakning.com
Jourtelefon efter kontorstid: 0771 47 66 10
Vid problem med hissen kontakta Hissen AB, tel: 08-618 48 48

Lås

Låsborgen AB

Heleneborgsgatan 13

117 31 Stockholm

Telefon växel 08 720 61 70

Hemsida

Ekonomisk förvaltning
Nabo
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

Medlem/boende
Tel: 010-2880000 (telefontid 9-12)
E-post: avgifthyra@nabo.se